LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tập đoàn NOVALAND đầu tư và phát triển các loại hình bất động sản nhà ở, nghỉ dưỡng.

Hiện nay, Novaland là một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực Đầu tư và Phát triển Bất động sản với tổng số vốn điều lệ 9.695 tỷ đồng (tính đến 31/12/2019) .

GIỚI THIỆU CÔNG TY
TUYỂN DỤNG
BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở
BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG
LIÊN HỆ NOVALAND

DỰ ÁN NOVALAND TRIỂN KHAI